Jautājiet mums!
13/06/2024

Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Accounting Latvia specializējas augsta līmeņa grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā tādās uzņēmējdarbības nozarēs kā sabiedriskā ēdināšana, transporta pakalpojumi (kravu un pasažieru pārvadājumi), pārtikas un rūpniecības preču ražošana, vairumtirdziecība un mazumtirdzniecība, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, medikamentu tirdzniecība, kokmateriālu tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana u.c.
Mēs piedāvājam pilna grāmatvedības cikla pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem, bezpeļņas, nevalstiskām, valsts un pašvaldību organizācijām un iestādēm, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām.

Mūsu klienti ir vēstniecības,  ēku apsaimniekotāji, IT nozares uzņēmumi, kas sniedz savus pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām (ASV, Kanāda, Krievija, Lielbritānija u.c.), medikamentu ražotāji, nekustamo īpašumu attīstītāji, projektēšanas biroji, pašnodarbinātās personas un individuālie darba veicēji.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver sekojošas pamatdarbības:

 • grāmatvedības organizācijas un izskaites metodikas izstrāde un ieviešana
 • pirmdokumentu sastādīšana, pārbaude, apstrāde un uzglabāšana
 • pamatlīdzekļu uzskaite finanšu un nodokļu vajadzībām
 • darba algu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu aprēķināšana
 • komandējumu dokumentācijas noformēšana un aprēķināšana
 • avansa norēķinu sastādīšana
 • faktūrrēķinu un/vai pavadzīmju sastādīšana
 • krājumu uzskaite
 • debitoru un kreditoru uzskaite
 • naudas līdzekļu uzskaite, dokumentēšana
 • maksājumu uzdevumu sagatavošana, maksājumu veikšana, izmantojot internetbanku
 • nodokļu aprēķināšana un uzskaite
 • degvielas norakstīšana un izlietojuma kontrole
 • atskaišu sagatavošana VID, statistikas pārvaldei un citām valsts un pašvaldības iestādēm
 • peļņas vai zaudējumu pārskata, operatīvās bilances sastādīšana divu darba dienu laikā
 • gada pārskata sastādīšana
 • atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai
 • fizisko personu grāmatvedības uzskaite, nodokļu deklarāciju un atskaišu sastādīšana

Pēc Jūsu pieprasījuma pie esošajiem pakalpojumiem var tikt pievienoti papildus pakalpojumi, kururs vēlaties saņemt. Būsim patiesi priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem, tāpēc droši zvaniet vai rakstiet mums jebkurā Jums ērtā laikā.

Juridiskie pakalpojumi

Accounting Latvia piedāvā pilnu komercdarbībai nepieciešamo juridisko pakalpojumu klāstu. Šie pakalpojumi var tikt izmantoti gan atsevišķi, slēdzot līgumu par juridisko apkalpošanu, gan arī kopā ar grāmatvedības pakalpojumiem.

Juridiskie pakalpojumi komercdarbībā iekļauj šādus pamatpakalpojumus:

 • SIA, IK, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes sastāva izmaiņu reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes locekļu pilnvaru termiņa pagarināšana Komercreģiatrā
 • juridiskās adreses maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • dalībnieku maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • juridiskās konsultācijas komercdarbībā
 • konsultācijas nodokļu likumdošanā un nodokļu optimizācijā
 • saimnieciskās darbības līgumu (aizdevuma, patapinājuma,
  darba, nomas, pirkšanas, pārdošanas, uzņēmuma līgumi u.c.) izstrāde un analīze
 • debitoru parādu piedziņa
 • uzņēmuma interešu aizsardzība no kreditoriem
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs
 • administratīvo lēmumu pārsūdzēšana
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana administratīvajā procesā, tiesā

Jūsu ērtībai pēc nepieciešamības esam gatavi piedāvāt arī citus ar komercdarbību saistītos juridiskos pakalpojumus. Ja ir radušies kādi jautājumi, zvaniet vai rakstiet mums.

Skype