Jautājiet mums!
08/07/2020

Cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz pirmdokumentu daudzumu (rēķini, pavadzīmes, čeki, bankas operācijas u.c.). Grāmatvedības pakalpojumu pamata jeb bāzes mēneša cena ir EUR 50, kas sevī ietver jūsu darbības sākotnējo analīzi, konsultācijas, elektronisko datu bāzu veidošanu, darbības ikmēneša 10 pirmdokumentu apstrādi un visu ar tiem saistīto nodokļu deklarāciju un atskaišu iesniegšanu VID (Valsts ieņēmumu dienestam), izmantojot EDS (Elektroniskās deklarēšanas sistēmu).

Cenā ir iekļauti sekojoši pakalpojumi:

 1. pirmdokumentu (rēķinu, pavadzīmju, čeku, bankas kontu pārskatu) apstrāde;
 2. debitoru/kreditoru uzskaite;
 3. darba tabeļu sastādīšana;
 4. darba algu aprēķināšana;
 5. pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 6. maksājumu sagatavošana internetbankā;
 7. maksājumu veikšana internetbankā;
 8. nodokļu aprēķināšana;
 9. nodokļu deklarāciju un atskaišu sagatavošana VID;
 10. nodokļu deklarāciju un atskaišu iesniegšana VID, izmantojot EDS;
 11. konsultācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumos.

Lai noteiktu mūsu pakalpojumu cenu jūsu uzņēmumam, lūdzam izmantot cenu kalkulatoru. Kad būsiet pārliecinājušies par to, cik izdevīgs ir mūsu piedāvājums, sazinieties ar mums, lai noskaidrotu, kā kļūt par mūsu klientu.


Pakalpojumu cenas kalkulators

Bankas operāciju daudzums mēnesī
Izrakstīto rēķinu daudzums mēnesī
Saņemto rēķinu daudzums mēnesī
Skaidras naudas izdevumu dokumentu (čeku) skaits mēnesī
Vidējais darbinieku skaits
Skype