Jautājiet mums!
05/08/2020

Komanda

Accounting Latvia darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir augstākā izglītība darbam atbilstošā jomā. Vairāki darbinieki veiksmīgi turpina studijas maģistratūrā, tādējādi nodrošinot savu profesionālo izaugsmi un attīstību.

Klients ir katra darbinieka prioritāte. Tieši klientu vajadzībām, vēlmēm un idejām ir pakļauta Accounting Latvia darbinieku ikdiena, palīdzot, skaidrojot un darbojoties klienta labā tā, lai maksimāli samazinātu laiku, kas uzņēmuma vadībai ir jāvelta grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšanai, sniegtu precīzu, savlaicīgu un aktuālu informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un sekotu juridiskajiem procesiem uzņēmumā, tādējādi radot apstākļus adekvātu, pareizu lēmumu pieņemšanai.

Ilona Markunaite

Ilona Markunaite

Ilona Markunaite

Uzņēmuma vadītāja, nodokļu un finanšu analītiķis, uzņēmējdarbības un nodokļu uzskaites konsultants, auditors, lektors
Mg. oec. Grāmatvedība un Audits, Latvijas Universitāte
E-pasts: ilona.markunaite@accountinglatvia.lv

Viktorija Gaigulova

Viktorija Gaigulova

Viktorija Gaigulova

Vecākais grāmatvedis, pamatlīdzekļu un realizācijas uzskaites speciālists
Mg. oec. Finanšu vadība, RA
E-pasts: viktorija.gaigulova@accountinglatvia.lv

Renāte Igaune

Renāte Igaune

Renāte Igaune

Grāmatvedis, darba algu un algas nodokļu speciālists
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, DU
E-pasts: renate.igaune@accountinglatvia.lv

Irina Jekimova

Irina Jekimova

Irina Jekimova

Grāmatvedis, naudas līdzekļu uzskaites speciālists, pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites speciālists
Bakalaura grāds ekonomikā ar specializāciju finanšu un grāmatvedības vadībā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: irina.jekimova@accountinglatvia.lv

Santa Gutāne

Santa Gutāne

Santa Gutāne

Grāmatvedis, finanšu līdzekļu uzskaites speciālists
Ekonomists ar specializāciju grāmatvedības uzskaitē
E-pasts: santa.gutane@accountinglatvia.lv

Alīna Kuzņecova

Alīna Kuzņecova

Alīna Kuzņecova

Grāmatvedis, realizācijas uzskaites speciālists
Ekonomists ar specializāciju grāmatvedības uzskaitē
E-pasts: alina.kuznecova@accountinglatvia.lv

Jānis Kaupužs

Jānis Kaupužs

Jānis Kaupužs

Jaunākais grāmatvedis, izdevumu uzskaites speciālists
E-pasts: janis.kaupuzs@accountinglatvia.lv

Ilona Rogozova

Ilona Rogozova

Ilona Rogozova

Grāmatvedis, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības grāmatvedības uzskaites eksperts
Ekonomists, bakalaura grāds ar specializāciju ražošanas ekonomikā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: ilona.rogozova@accountinglatvia.lv

Baiba Celmiņa

Baiba Celmiņa

Baiba Celmiņa

Grāmatvedis – darba algu un realizācijas  uzskaites speciālists
Grāmatveža kvalifikācija, Biznesa augstskola Turība
E-pasts: baiba.celmina@accountinglatvia.lv

Sintija Kindzule

Sintija Kindzule

Sintija Kindzule

Grāmatvedis, kreditoru uzskaites eksperts
Maģistra grāds finansēs un finansista kvalifikācija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: sintija.kindzule@accountinglatvia.lv

Larisa Demjaņenko

Larisa Demjaņenko

Larisa Demjaņenko

Grāmatvedis, finanšu uzskaites un finanšu analīzes speciālists
Maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte
E-pasts: larisa.demjanenko@accountinglatvia.lv

Agnese Bernāne

Agnese Bernāne

Agnese Bernāne

Grāmatvedis, pamatlīdzekļu un izdevumu uzskaites eksperts
Maģistra grāds starptautiskajā vadībzinātnē
E-pasts: agnese.bernane@accountinglatvia.lv

Skype