Jautājiet mums!
20/09/2021

Komanda

Accounting Latvia darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir augstākā izglītība darbam atbilstošā jomā. Vairāki darbinieki veiksmīgi turpina studijas maģistratūrā, tādējādi nodrošinot savu profesionālo izaugsmi un attīstību.

Klients ir katra darbinieka prioritāte. Tieši klientu vajadzībām, vēlmēm un idejām ir pakļauta Accounting Latvia darbinieku ikdiena, palīdzot, skaidrojot un darbojoties klienta labā tā, lai maksimāli samazinātu laiku, kas uzņēmuma vadībai ir jāvelta grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšanai, sniegtu precīzu, savlaicīgu un aktuālu informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un sekotu juridiskajiem procesiem uzņēmumā, tādējādi radot apstākļus adekvātu, pareizu lēmumu pieņemšanai.

Ilona Markunaite

Ilona Markunaite


Uzņēmuma vadītāja, nodokļu un finanšu analītiķis, uzņēmējdarbības un nodokļu uzskaites konsultants, auditors, lektors
Mg. oec. Grāmatvedība un Audits, Latvijas Universitāte
E-pasts: ilona.markunaite@accountinglatvia.lv

Viktorija Gaigulova

Viktorija Gaigulova


Vecākais grāmatvedis, pamatlīdzekļu un realizācijas uzskaites speciālists
Mg. oec. Finanšu vadība, RA
E-pasts: viktorija.gaigulova@accountinglatvia.lv

Inārs Zonne

Inārs Zonne


Datorsistēmu un datortīklu administrators
Inženiera-programmētāja kvalifikācija, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: inars@inbox.lv

Renāte Igaune

Renāte Igaune


Grāmatvedis, darba algu un algas nodokļu speciālists
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, DU
E-pasts: renate.igaune@accountinglatvia.lv

Irina Jekimova

Irina Jekimova


Grāmatvedis, naudas līdzekļu uzskaites speciālists, pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites speciālists
Bakalaura grāds ekonomikā ar specializāciju finanšu un grāmatvedības vadībā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: irina.jekimova@accountinglatvia.lv

Alīna Kuzņecova

Alīna Kuzņecova


Grāmatvedis, realizācijas uzskaites speciālists
Ekonomists ar specializāciju grāmatvedības uzskaitē
E-pasts: alina.kuznecova@accountinglatvia.lv

Jānis Kaupužs

Jānis Kaupužs


Jaunākais grāmatvedis, izdevumu uzskaites speciālists
E-pasts: janis.kaupuzs@accountinglatvia.lv

Ilona Rogozova

Ilona Rogozova


Grāmatvedis, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības grāmatvedības uzskaites eksperts
Ekonomists, bakalaura grāds ar specializāciju ražošanas ekonomikā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: ilona.rogozova@accountinglatvia.lv

Baiba Celmiņa

Baiba Celmiņa


Grāmatvedis – darba algu un realizācijas  uzskaites speciālists
Grāmatveža kvalifikācija, Biznesa augstskola Turība
E-pasts: baiba.celmina@accountinglatvia.lv

Sintija Kindzule

Sintija Kindzule


Grāmatvedis, kreditoru uzskaites eksperts
Maģistra grāds finansēs un finansista kvalifikācija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: sintija.kindzule@accountinglatvia.lv

Larisa Demjaņenko

Larisa Demjaņenko


Grāmatvedis, finanšu uzskaites un finanšu analīzes speciālists
Maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte
E-pasts: larisa.demjanenko@accountinglatvia.lv

Ilze Drelinga

Ilze Drelinga


Grāmatvedis, kreditoru uzskaites eksperts
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
E-pasts: ilze.drelinga@accountinglatvia.lv

Olga Žukova

Olga Žukova


Grāmatvedis, finanšu līdzekļu uzskaites speciālists
Ekonomista kvalifikācija ar specializāciju Komercpakalpojumu vadībā, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: olga.zukova@accountinglatvia.lv

Zane Meņģele

Zane Meņģele


Grāmatvedis, darba algu uzskaites eksperts
Grāmatveža kvalifikācija, Grāmatvedības un Finanšu Koledža
E-pasts: zane.mengele@accountinglatvia.lv

Olga Frolova-Družiņina

Olga Frolova-Družiņina


Vadītāja asistents, biroja vadītājs
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds, Latvijas Universitāte
E-mail: olga.frolova@accountinglatvia.lv

Skype