Jautājiet mums!
15/04/2024

Komanda

Accounting Latvia darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir augstākā izglītība darbam atbilstošā jomā. Vairāki darbinieki veiksmīgi turpina studijas maģistratūrā, tādējādi nodrošinot savu profesionālo izaugsmi un attīstību.

Klients ir katra darbinieka prioritāte. Tieši klientu vajadzībām, vēlmēm un idejām ir pakļauta Accounting Latvia darbinieku ikdiena, palīdzot, skaidrojot un darbojoties klienta labā tā, lai maksimāli samazinātu laiku, kas uzņēmuma vadībai ir jāvelta grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšanai, sniegtu precīzu, savlaicīgu un aktuālu informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un sekotu juridiskajiem procesiem uzņēmumā, tādējādi radot apstākļus adekvātu, pareizu lēmumu pieņemšanai.

Ilona Markunaite

Ilona Markunaite


Uzņēmuma vadītāja, nodokļu un finanšu analītiķis, uzņēmējdarbības un nodokļu uzskaites konsultants, auditors, lektors
Mg. oec. Grāmatvedība un Audits, Latvijas Universitāte
E-pasts: ilona.markunaite@accountinglatvia.lv

Viktorija Gaigulova

Viktorija Gaigulova


Vadošais grāmatvedis
Mg. oec. Finanšu vadība, RA
E-pasts: viktorija.gaigulova@accountinglatvia.lv

Inārs Zonne

Inārs Zonne


Datorsistēmu un datortīklu administrators
Inženiera-programmētāja kvalifikācija, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: inars@inbox.lv

Renāte Igaune-Ivanova

Renāte Igaune-Ivanova


Grāmatvedis
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, DU
E-pasts: renate.igaune@accountinglatvia.lv

Irina Jekimova

Irina Jekimova


Vadošais grāmatvedis
Bakalaura grāds ekonomikā ar specializāciju finanšu un grāmatvedības vadībā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: irina.jekimova@accountinglatvia.lv

Alīna Kuzņecova

Alīna Kuzņecova


Vadošais grāmatvedis
Maģistra grāds Finanšu vadībā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: alina.kuznecova@accountinglatvia.lv

Jānis Kaupužs

Jānis Kaupužs


Vadošais grāmatedis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Ekonomikā, kvalifikācija Grāmatvedis, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: janis.kaupuzs@accountinglatvia.lv

Ilona Rogozova

Ilona Rogozova


Vadošais grāmatvedis
Ekonomists, bakalaura grāds ar specializāciju ražošanas ekonomikā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: ilona.rogozova@accountinglatvia.lv

Baiba Celmiņa

Baiba Celmiņa


Vadošais grāmatvedis
Grāmatveža kvalifikācija, Biznesa augstskola Turība
E-pasts: baiba.celmina@accountinglatvia.lv

Ilze Drelinga

Ilze Drelinga


Vadošais grāmatvedis
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
E-pasts: ilze.drelinga@accountinglatvia.lv

Olga Frolova-Družiņina

Olga Frolova-Družiņina


Vadītāja asistents, biroja vadītājs
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds, Latvijas Universitāte
E-mail: olga.frolova@accountinglatvia.lv

Zane Meņģele

Zane Meņģele


Grāmatvedis
Grāmatveža kvalifikācija, Grāmatvedības un Finanšu Koledža
E-pasts: zane.mengele@accountinglatvia.lv

Loreta Ušacka

Loreta Ušacka


Grāmatveža palīgs
Maģistra grāds ekonomikā, Rīgas Tehniskā Universitāte
E-pasts: loreta.usacka@accountinglatvia.lv

Ilona Linde

Ilona Linde


Grāmatvedis
Grāmatveža kvalifikācija, Grāmatvedības un finanšu koledža
E-pasts: ilona.linde@accountinglatvia.lv

Olesja Kakaulina

Olesja Kakaulina


Vadošais grāmatvedis
Ekonomista kvalifikācija, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: olesja.kakaulina@accountinglatvia.lv

Liene Ostrovska

Liene Ostrovska


Datu ievades operators
Ekonomista kvalifikācija, Rēzeknes Augstskola
E-pasts: liene.ostrovska@accountinglatvia.lv

Velga Krole

Velga Krole


Algu grāmatvedis
Bakalaura grāds ekonomikā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: velga.krole@accountinglatvia.lv

Julianna Vladimirova

Julianna Vladimirova


Vadošais grāmatvedis
Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Baltijas Starptautiskā Akadēmija
E-pasts: julianna.vladimirova@accountinglatvia.lv

Skype