Jautājiet mums!
31/03/2023

Juridiskie pakalpojumi

Accounting Latvia piedāvā pilnu komercdarbībai nepieciešamo juridisko pakalpojumu klāstu. Šie pakalpojumi var tikt izmantoti gan atsevišķi, slēdzot līgumu par juridisko apkalpošanu, gan arī kopā ar grāmatvedības pakalpojumiem.

Juridiskie pakalpojumi komercdarbībā iekļauj šādus pamatpakalpojumus:

 • SIA, IK, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes sastāva izmaiņu reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes locekļu pilnvaru termiņa pagarināšana Komercreģiatrā
 • juridiskās adreses maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • dalībnieku maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • juridiskās konsultācijas komercdarbībā
 • konsultācijas nodokļu likumdošanā un nodokļu optimizācijā
 • saimnieciskās darbības līgumu (aizdevuma, patapinājuma,
  darba, nomas, pirkšanas, pārdošanas, uzņēmuma līgumi u.c.) izstrāde un analīze
 • debitoru parādu piedziņa
 • uzņēmuma interešu aizsardzība no kreditoriem
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs
 • administratīvo lēmumu pārsūdzēšana
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana administratīvajā procesā, tiesā

Jūsu ērtībai pēc nepieciešamības esam gatavi piedāvāt arī citus ar komercdarbību saistītos juridiskos pakalpojumus. Ja ir radušies kādi jautājumi, zvaniet vai rakstiet mums.

Skype